Partnerzy biegowi:

Gmina Miękinia

Osrodek Kultury Miekinia

Lasy Panstwowe

Delikatesy Kredens

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

zak sezonu 2006Prezes WKB Piast Wrocław podaje do wiadomości projekt porządku obrad WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO CZŁONKÓW WROCŁAWSKIEGO KLUBU BIEGACZA PIAST w dniu 29.01.2011 r.

1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków, zwanego w dalszej części zebraniem i powołanie protokolanta zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania
5. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10.Wybory Prezesa.
11.Wybory Zarządu – przyjęcie ilościowego składu, zgłaszanie kandydatów, wybory.
12.Wybory Komisji Rewizyjnej – jak w punkcie 11.
13. Przyjęcie uchwały zebrania
14. Zakończenie zebrania

Skomentuj