Partnerzy biegowi:

Gmina Miękinia

Osrodek Kultury Miekinia

Lasy Panstwowe

Delikatesy Kredens

NA PARKOWEJ Z PODZIĘKOWANIAMI

W środę 15 czerwca prezes klubu Darek Madej wraz z członkiem zarządu Maćkiem Głowackim odwiedzili Radę Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki w jej siedzibie przy ul. Parkowej 38/40. Na sesję Rady zostali zaproszeni przez jej wieloletniego i aktualnego przewodniczącego Ryszarda Bubienia oraz przewodniczącą zarządu Barbarę Świder. Przewodniczący rozpoczął obrady od przedstawienia gości, wspominając stałe uczestnictwo kol. Maćka od samego zarania idei naszego sztafetowego biegania i życząc Darkowi powodzenia w szefowaniu WKB Piast.

Radny Bubień wspomniał też o stałej życzliwości dla naszej inicjatywy i corocznym wymiernym jej wspieraniu przez Radę. Obiecał takie towarzyszenie naszej imprezie w kolejnych latach.

Dziękując za te słowa prezes Madej wręczył w imieniu zarządu i całego klubu honorowy dyplom z podziękowaniami dla rady i kilkoma migawkami z tegorocznej imprezy oraz dodatkowo pełne wyniki naszego biegu. Następnie w kliku słowach podziękował za klimat stwarzany corocznie przy organizacji tej sztafety, podkreślając zdrowotny charakter naszego biegowego hobby i nasz stały związek z niepowtarzalnym charakterem Wielkiej Wyspy, a w szczególności Zaciszem, Zalesiem i Szczytnikami. Następnie Darek przekazał członkom Rady koszulki naszego tegorocznego Grand Prix WKB PIAST 2011, gdzie na plecach uwidocznione są daty i nazwy wszystkich naszych biegów.

Żartobliwie dziękując księgowa rady p. Halina Trznadel zadeklarowała jednogłośne poparcie przez wszystkich obecnych jej przyszłorocznego wystąpienia o dofinansowanie 15. Biegu Sztafetowego o Puchar Wielkiej Wyspy.

Szanowni Radni, trzymamy za słowo i raz jeszcze dziękujemy!

Skomentuj