Partnerzy biegowi:

Gmina Miękinia

Osrodek Kultury Miekinia

Lasy Panstwowe

Delikatesy Kredens

Koniec z łatwymi punktami na MP Weteranów

weteraniZarząd WKB Piast po rozpatrzeniu krytycznych uwag, jakie pojawiły się po ogłoszeniu wyników ostatniego Rankingu, oraz po przeanalizowaniu punktacji niektórych Klubowiczów, postanowił podjąć doraźne działania mające na celu uniknięcie możliwości potencjalnego wypaczenia wyników Rankingu poprzez starty w najwyżej premiowanych, a słabo obsadzonych biegach w mistrzostwach weteranów.

W drodze głosowania Zarząd uchwałą zdecydował wprowadzić do regulaminu Rankingu poprawkę w brzmieniu: „Premie za start i miejsce we wszystkich zawodach rangi mistrzowskiej wymienionych w regulaminie są przyznawane w przypadku sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej co najmniej 3 kobiet lub 6 mężczyzn„.

W uzasadnieniu Zarząd podkreśla, że wprowadzona poprawka nie ma na celu deprecjonowania wysiłku naszych Weteranów. Ich wyniki są dumą naszego Klubu i nadal, po spełnieniu ww. kryterium, będą one premiowane najwyższymi bonusami.

Skomentuj