Partnerzy biegowi:

Gmina Miękinia

Osrodek Kultury Miekinia

Lasy Panstwowe

Delikatesy Kredens

Informacje klubowe

Szanowni Klubowicze, w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemicznego przypominamy iż Zarząd Klubu nie może zorganizować Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przypadającego na styczeń 2021 i zostało ono przeniesione na późniejszy okres. Nasze działanie w tej sprawie podyktowane jest zarówno troską o zdrowie Klubowiczów jak i przepisami, które musimy respektować, nie chcemy bowiem być narażeni na odpowiedzialność karną w związku z podejrzeniem popełnienie przestępstwa z art. 165 KK. Przepis ten mówi, że kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenia się choroby zakaźnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Klubowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zorganizujemy niezwłocznie jak pozwolą na to przepisy.

Z sportowym pozdrowieniem
Krystyna Gadzińska
Prezes Klubu.

Skomentuj