Partnerzy biegowi:

Gmina Miękinia

Osrodek Kultury Miekinia

Lasy Panstwowe

Delikatesy Kredens

ORGANIZATORZY – DO PREMII WYSTĄP!

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd zatwierdził listę klubowiczów uprawnionych do otrzymania premii za organizację imprez klubowych w mijającym roku. Zgodnie z regulaminem Grand Prix każdy z tych, którzy wnieśli swój wkład w zorganizowanie naszych biegów, uprawniony jest do otrzymania ekstra premii 200 punktów (oprócz „wybieganych” przez siebie 10 biegów). Czyli de facto w rankingu będzie punktował 11 razy. Ci, którzy pracowali wielokrotnie każdy z biegów ukończonych poniżej 200 pkt., będą mieć zamieniony na 200-punktową premię. To nagrody wymierne. Niewymierną niechaj będą dowody uznania dla tych 28 osób, dzięki którym podołaliśmy w minionym roku na organizacyjnej niwie. Bez ich wysiłku tych biegów po prostu by nie było. Szczególne podziękowania należą się rekordzistom: Danucie Pilarz-Małkiewicz, Jakubowi Horbaczewskiemu i Jackowi Wojtalowi, którzy 6-krotnie pracowali przy naszych biegach. Pięciokrotnie organizowali Dariusz Madej, Roland Gromada, Krystyna Gadzińska, Robert Jędrusiński i Antoni Stankiewicz. Oni wszyscy nie biegali, żeby pobiec mogli inni. Serdecznie dziękujemy!

ORGANIZATORZY 2012 – pełna lista

Skomentuj