Partnerzy biegowi:

Propozycje treningów:
Biegamy we Wrocławiu
Trenuj z Nami

Ścieżki biegowe Radia Wrocław:

Trenuj z Nami


Tryumf - Najpiękniejsze trofea sportowe

Sklep sportowy
Athletics Forever


Fundacja
Fundacja WROACTIV

Archive for Kwiecień, 2017

Wielkanocne Życzenia

Zmartwychwstanie Chrystusa niesie ze sobą pokój i wyzwolenie. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów! Niech słowa Zmartwychwstałego: „Pokój Wam” staną się udziałem nas wszystkich.